Mondorama's Reizen

Algemene en speciale groepsvoorwaarden

De algemene voorwaarden van onze reizen die de relatie tussen reisbureaus en hun klanten regelen in toepassing van artikel 33 van decreet nr. 77-363 van 28 maart 1977, werden vastgelegd bij interministerieel decreet van 14 juni 82. Ze kunnen worden gewijzigd overeenkomstig decreet 94-940 van 15 juni 94 (afhankelijk van de publicatie van de uitvoeringsbesluiten), uitgevaardigd in toepassing van artikel 31 van wet 92-945 van 13 juli 92. Ze kunnen worden gewijzigd overeenkomstig decreet 94-940 van 15 juni 94 (afhankelijk van de publicatie van de uitvoeringsbesluiten), uitgevaardigd in toepassing van artikel 31 van wet 92-945 van 13 juli 92. Het boeken van een van onze reizen die in onze jaarlijkse catalogus worden gepresenteerd of die via een offerte worden aangeboden, houdt in dat deze algemene verkoopvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden die hieronder worden beschreven, worden geaccepteerd. Details van de artikelen van de wet kunnen op verzoek worden verstrekt.

 

RESERVERINGEN EN BETALING

Alle groepsboekingen* worden schriftelijk bevestigd door MONDORAMAS in de vorm van een intentieverklaring die door de 2 partijen wordt ondertekend, samen met een kopie van al onze algemene en bijzondere voorwaarden. De reservering is pas definitief na ontvangst van een voorschot van 30% van het geschatte factuurbedrag, te betalen vóór de vervaldatum vermeld in de overeenkomst, en het volledige saldo te betalen ten laatste 15 dagen voor vertrek (behalve voor speciale bestemmingen, formules en periodes). Voor alle bestellingen minder dan 30 dagen voor vertrek wordt een voorschot van 60% gevraagd. De deelnemerslijst moet uiterlijk 3 weken voor vertrek worden ingediend (behalve in speciale gevallen die bij de bestelling worden gedefinieerd). BELANGRIJK: het aantal eenpersoonskamers per groep mag het maximum van 3 of 4 niet overschrijden. Voor elke overschrijding is voorafgaande toestemming van ons nodig. Drie-/ vierpersoonskamers zijn alleen beschikbaar op aanvraag en de 3e/4e bedden zijn vaak minder comfortabele extra bedden. Het MONDORAMAS-chauffeurspakket (gedetailleerd programma, vouchers, kaarten, enz.) wordt verzonden na ontvangst van het restbedrag van de reis.

* Let op: met GROEP bedoelen we een groep van ten minste 20 personen die samen reizen op dezelfde route, met dezelfde services voor iedereen. Als dit minimumaantal van 20 personen niet wordt bereikt, zijn specifieke voorwaarden van toepassing, aangezien deze op individuele basis worden onderhandeld.

 

PRIJZEN, GELDIGHEID EN WISSELKOERSEN

Onze vaste prijzen zijn berekend op basis van de economische gegevens en wisselkoersen die gelden op het moment van de offerteaanvraag en/of op de datum van publicatie van onze jaarlijkse ALGEMENE CATALOGUS. Wijzigingen in wisselkoersen, economische gegevens en periodes zoals brugweekends, schoolvakanties, carnaval, speciale vieringen, enz. kunnen leiden tot een aanpassing van de prijzen in overeenstemming met de geldende wetgeving. De prijzen in onze jaarcatalogus of offertes zijn over het algemeen gebaseerd op minimaal 30 deelnemers (behalve in genoemde speciale gevallen) en zijn exclusief commissie. Bij de berekening van een prijs 'op maat' is de opgegeven prijs gebaseerd op een door de klant opgegeven aantal (20, 30, 40 of 50 p.). In geval van gedeeltelijke annulering van de groep wordt de prijs opnieuw geëvalueerd op basis van de geleverde diensten en kan de toewijzing van gratis tickets worden gewijzigd.

Gratis reizen wordt meestal toegekend voor 20 of 25 betalende passagiers (behalve in speciale gevallen, die worden vermeld bij de bestelling). De eerste is meestal voor de chauffeur.

Tenzij anders vermeld, zijn de vermelde prijzen voor volpension vanaf het diner op de 1e dag tot het ontbijt op de laatste dag en voor een tweepersoonskamer. Ze zijn exclusief: toeristenbelasting in accommodatie, drankjes, bepaalde entreegelden voor bezoeken (tenzij anders vermeld), alle niet vermelde diensten, verzekeringen, visumkosten, optionele excursies/avonden, enz.

op speciale programma's (festivals, bruggen, enz.)
volgens de voorwaarden die door sommige van onze dienstverleners worden toegepast (themaparken, shows, speciale aanbiedingen, enz.)
op vliegprogramma's (lijnvluchten, speciale vluchten, enz.) en cruises zijn ook de speciale annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen en/of chartermaatschappijen van toepassing, die u op het moment van de boeking worden meegedeeld.

GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE ANNULERING VAN LANDDIENSTEN

Annuleringskosten voor individuen binnen een groep (exclusief lucht-/zeeproducten) per persoon :

Meer dan 30 dagen: €50 administratiekosten
Vanaf 30 tot 15 dagen voor vertrek: 25% van de totale reissom
Vanaf 15 dagen tot 3 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom
Minder dan 3 dagen voor vertrek: 90% van de totale reissom
Op de dag van vertrek: 100% van de totale reissom
Speciale en bijzondere voorwaarden betreffende de hoogte van de annuleringskosten kunnen worden overeengekomen afhankelijk van de specifieke aard van de bestemming en de groep. Ten slotte zijn we in bepaalde gevallen verplicht om de annuleringskosten van sommige van onze dienstverleners toe te passen (details vermeld bij de bestelling).

 

REISVERZEKERING

Geen van onze "coach"-reizen omvat een repatriërings-, ziekte-, ongevallen- of annuleringsverzekering. Een aanbod kan beschikbaar zijn onder ons "Assistance"-contract.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN CLAIMS

MONDORAMAS garandeert de correcte uitvoering van reserveringen en diensten door samen te werken met leveranciers die zorgvuldig zijn geselecteerd op hun diensten en kwaliteit. MONDORAMAS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen van een van deze dienstverleners en kan, om haar klanten de best mogelijke service te bieden, een hotel of restaurant vervangen door een ander etablissement van dezelfde categorie. Mochten er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch fouten in onze catalogus staan (beschrijvingen, programma's, prijzen), dan is dit een informatief document en kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Neem contact met ons op voordat u een aanbod doet. MONDORAMAS behoudt zich formeel het recht voor en kan in geval van overmacht (onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden die buiten haar macht liggen) het geplande programma en de prijs (reisschema, excursies, bezoeken, enz.) wijzigen of terugdraaien.

Om in aanmerking te worden genomen, moeten klachten over je reisomstandigheden :

enerzijds worden voorgelegd aan MONDORAMAS, maar ook direct ter plaatse aan de dienstverleners (hoteliers, restaurateurs, enz.) om te proberen een mogelijke onmiddellijke oplossing te vinden
anderzijds zo snel mogelijk en per aangetekende brief aan MONDORAMAS worden toegezonden binnen 8 dagen na de terugkeer van de klant en ons uiterlijk 4 weken na de retourdatum van de reis moeten bereiken.
Alle klachten en verzoeken om gedeeltelijke terugbetaling moeten vergezeld gaan van een ondertekend certificaat van de betrokken dienstverlener, de chauffeur of gids op de reis en de klanten.

Terug naar boven